PEMETAAN DSP MATEMATIK TINGKATAN 3

PEMETAAN  DSP MATEMATIK  TINGKATAN  3

BIDANG

PENYATAAN STANDARD

KOD / PENYATAAN    EVIDEN

RUJUKAN KBSM

 

TARIKH PELAKSANAAN

CATATAN

 

BAB 1

 

SUDUT DAN GARIS II

B2D1  

 

 

B2D1E1

Menentukan bahawa bagi garis   selari:

(a) sudut sepadan adalah sama   atau

(b) sudut berselang-seli   adalah sama atau

(c) hasil tambah sudut   pedalaman ialah 180º.

ms1 1.1(ii)    
B3D1  

 

 

B3D1E1

Menentukan nilai:

(a) sudut sepadan

(b) sudut berselang-seli

(c) sudut pedalaman

yang berkaitan dengan garis   selari.

ms1 1.1(iii)    
B4D1  

 

 

B4D1E1

Menentukan sama ada dua garis   yang diberi adalah selari berdasarkan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan   garis rentas lintang.

ms1 1.1(iv)

 

   
B5D1  

 

 

B5D1E1

Menyelesaikan masalah yang   melibatkan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang.

ms1 1.1(v)

 

   

 

BAB 2

 

POLIGON II

B2D2  

 

 

B2D2E1

Menentukan sama ada poligon   yang diberi adalah poligon sekata.

ms2

 

2.1(i)

 

   
B3D2  

 

 

B3D2E1

Menentukan

(a) paksi simetri

(b) bilangan paksi simetri

suatu poligon.

 

 

ms2 2.1(ii)

 

   
 

B3D2E2

Menentukan nilai sudut   peluaran apabila nilai sudut pedalaman poligon diberi dan begitu juga   sebaliknya.

 

ms2 2.2(ii)

 

   
 

B3D2E3

Menentukan hasil tambah sudut   pedalaman dan

hasil tambah sudut peluaran   poligon.

 

ms2 2.2(ii)

2.2(iv)

 

   
B4D2  

 

 

B4D2E1

Melukis poligon sekata dengan   membahagi sama sudut pada pusat.

 

ms2 2.1(iv)

 

   
 

B4D2E2

Membina segitiga sama sisi,   segiempat sama dan heksagon sekata.

 

ms2 2.1(v)

 

   
 

B4D2E3

Menentukan:

(a) nilai sudut pedalaman   poligon sekata apabila

bilangan sisi diberi.

(b) nilai sudut peluaran   poligon sekata apabila

bilangan sisi diberi.

(c) bilangan sisi poligon   sekata apabila nilai sudut

pedalaman atau sudut peluaran   diberi.

 

ms3 2.2(v)

 

   
B5D2  

 

 

B5D2E1

Menyelesaikan masalah yang   melibatkan sudut dan sisi poligon.

 

ms3 2.2(vi)    

 

BAB 3

 

BULATAN   II

B1D3

 

 

B1D3E1

Mengenal pasti sudut pada   pusat dan lilitan bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok.

 

ms5 3.2(i)    
B2D3  

 

 

B2D3E1

Menentukan bahawa:

a)      jejari yang   berserenjang dengan perentas

membahagi   dua sama perentas tersebut dan begitu juga sebaliknya atau

b)      pembahagi dua   sama serenjang bagi dua

perentas   bersilang pada pusat bulatan atau

c)      dua perentas   yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan begitu juga   sebaliknya atau

d)      perentas yang   sama panjang apabila memotong suatu bulatan menghasilkan lengkok yang sama   panjang.

 

ms4 3.1(ii)

 

   
 

B2D3E2

Mengenal pasti sudut   pedalaman bertentang sisi empat kitaran.

 

 

ms6 3.3(ii)    
 

B2D3E3

Mengenal pasti sudut peluaran   dan sudut pedalaman bertentang yang sepadan bagi sisi empat kitaran.

 

ms6 3.3(iv)    
B3D3  

 

 

B3D3E1

Menentukan bahawa sudut pada   lilitan yang dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama besar.

Menentukan bahawa sudut pada

(a) lilitan

(b) pusat

yang dicangkum oleh lengkok   yang sama panjang adalah sama besar.

 

Menentukan hubungan antara   sudut pada pusat dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh suatu lengkok   yang sama panjang.

 

ms5

 

 

 

ms5

 

 

 

 

 

ms5

 

3.2(ii)

 

 

 

3.2(iii)

 

 

 

 

 

3.2(iv)

   
 

B3D3E2

Menentukan nilai sudut pada   lilitan yang dicangkum oleh semibulatan.

 

ms5

 

3.3(v)

   
 

B3D3E3

Menentukan hubungan antara   sudut pedalaman bertentang bagi sisi empat kitaran.

 

Menentukan hubungan antara   sudut peluaran dan

sudut pedalaman bertentang   yang sepadan bagi

sisi empat kitaran.

 

ms6

 

 

 

ms6

 

3.3(iii)

 

 

 

3.3(v)

 

   
B4D3  

 

 

B4D3E1

Menyelesaikan masalah yang   melibatkan sudut sisi empat kitaran.

 

ms6

 

3.3(vi)

 

   
B5D3  

 

 

B5D3E1

Menyelesaikan masalah yang   melibatkan simetri, perentas dan lengkok bulatan.

 

ms4

 

3.1(iii)

 

   
B5D3E2

Menyelesaikan masalah yang   melibatkan sudut pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan.

 

 

ms5

 

3.2(vi)

 

   
 

B5D3E3

Menyelesaikan masalah yang   melibatkan bulatan.

 

ms6

 

3.3(vii)

 

   

 

BAB 4

 

STATISTIK   II

B2D4  

 

 

B2D4E1

Menentukan mod bagi:

(a) set data.

(b) data dalam jadual   kekerapan.

(c) piktograf atau carta   palang atau graf garis atau

carta pai.

 

ms7 4.2(i),

4.2(ii)

   
B3D4  

 

 

B3D4E1

Memperoleh dan mentafsir   maklumat daripada carta pai.

ms7 4.1(i)    
 

B3D4E2

Menentukan median bagi set   data.

 

Menentukan median bagi data   dalam jadual kekerapan.

 

 

ms7

 

 

4.2(iii)

 

4.2(iv)

   
B4D4  

 

 

B4D4E1

Membina carta pai untuk   mewakilkan data.

 

ms7

 

4.1(ii)

   
 

B4D4E2

Mengira min bagi:

(a) set data.

(b) data dalam jadual kekerapan.

 

ms8

 

4.2(v)

   
B5D4  

 

 

B5D4E1

Menyelesaikan masalah yang   melibatkan carta pai.

 

 

ms7

 

4.1(iii)

   
 

B5D4E2

Menyelesaikan masalah yang   melibatkan mod, median dan min.

 

 

ms8

 

4.2(vi)

   

 

BAB 5

 

INDEKS

 

B3D5  

 

 

B3D5E1

Mempermudah pendaraban bagi:

(a) nombor

(b) sebutan algebra

yang diungkapkan dalam   tatatanda indeks dengan asas yang sama.

 

Mempermudah pendaraban bagi:

(a) nombor

(b) sebutan algebra

yang diungkapkan dalam   tatatanda indeks

dengan asas yang berlainan.

 

 

 

ms9

 

 

 

 

 

ms9

 

 

 

5.2(ii)

 

 

 

 

 

5.2(iii)

   
 

B3D5E2

Mempermudah pembahagian bagi:

(a) nombor

(b) sebutan algebra

yang diungkapkan dalam   tatatanda indeks dengan asas yang sama.

 

 

 

ms10

 

 

5.3(ii)

   
 

B3D5E3

Mempermudah:

(a) nombor

(b) sebutan algebra

 

yang   diungkapkan dalam tatatanda indeks yang dikuasakan.

 

 

 

ms10

 

 

5.4(i)

   
 

B3D5E4

Menyatakan a-n   sebagai                                                                         begitu juga sebaliknya

 

 

ms11

 

 

5.5(ii)

   
 

B3D5E5

Menyatakan         sebagai        dan begitu juga sebaliknya.

 

 

 

ms11

 

 

5.6(ii)

   
B4D5  

 

 

B4D5E1

Mempermudah pendaraban dan pembahagian   bagi:

(a) nombor

(b) sebutan algebra

yang diungkapkan dalam tatatanda indeks   yang

dikuasakan dengan asas berlainan.

 

 

 

ms10

 

 

5.4(iii)

   
 

B4D5E2

Menentukan nilai

 

Menyatakan sebagai            sebagai:

(a)       or

 

(b)           or

 

Menentukan nilai     

 

 

 

ms11

 

 

ms11

 

 

 

 

 

5.6(iii)

 

 

5.6(iv)

   
B5D5

 

 

B5D5E1

Melakukan pendaraban,   pembahagian yang dikuasakan atau gabungan operasi tersebut ke atas   beberapa nombor yang diungkapkan dalam tatatanda indeks.

 

 

 

ms12

 

 

 

5.7(i)

   
 

B5D5E2

Melakukan gabungan operasi   darab, bahagi dan yang dikuasakan yang melibatkan indeks positif, negatif dan   pecahan bagi:

(a) nombor.

(b) sebutan algebra.

 

 

ms12

 

 

 

5.7(ii)

   

 

BAB 6

UNGKAPAN   ALGEBRA II

B3D6  

 

 

B3D6E1

Menentukan kembangan yang   melibatkan ungkapan algebra dalam dua tanda kurung.

 

 

ms13

 

 

6.1(ii)

   
 

B3D6E2

Mendarab dua pecahan algebra   yang melibatkan penyebut dengan:

(a) satu sebutan.

(b) dua sebutan.

 

Membahagi dua pecahan algebra   yang melibatkan penyebut dengan:

(a) satu sebutan.

(b) dua sebutan.

 

 

ms15

 

 

 

 

ms15

 

 

6.4(i)

 

 

 

 

6.4(ii)

 

   
B4D6  

 

 

B4D6E1

Memfaktorkan ungkapan algebra   menggunakan

(a) faktor sepunya.

(b) beza antara dua sebutan   kuasa dua.

 

 

ms13

 

 

6.2(iii)

 

   
   

B4D6E2

Menambah atau menolak   dua pecahan algebra yang penyebut satu pecahan adalah gandaan bagi penyebut   pecahan yang lain.

 

 

 

ms14

 

 

6.3(ii)

 

   
   

B4D6E3

Menambah atau menolak   dua pecahan algebra yang penyebut pecahan tersebut

(a) tidak mempunyai faktor   sepunya.

(b) mempunyai faktor sepunya.

 

 

 

ms15

 

 

6.3(iii)

 

   
   

B4D6E4

Melakukan pendaraban dan   pembahagian bagi dua pecahan algebra menggunakan pemfaktoran yang melibatkan   faktor sepunya dan beza antara dua sebutan kuasa dua.

 

 

 

ms15

 

 

6.4(iii)

   

 

BAB 7

 

RUMUS ALGEBRA

BD7  

 

 

B2D7E1

Mengenal pasti perkara rumus.

 

 

ms16

 

7.2(ii)

   
B4D7  

 

 

B4D7E1

Menulis rumus berdasarkan:

(a) pernyataan

(b) situasi

yang diberi.

 

 

 

ms16

 

 

7.2(i)

   
 

B4D7E2

Mengungkapkan pembolehubah   tertentu sebagai perkara rumus dengan melibatkan:

(a) satu daripada operasi   asas: +, – , ×, ÷

(b) kuasa atau punca   kuasa.

(c) gabungan operasi asas dan   kuasa atau punca

kuasa.

 

 

 

 

ms16

 

 

 

7.2(iii)

   
 

B4D7E3

Menentukan nilai suatu   pembolehubah apabila pembolehubah tersebut ialah:

(a) perkara rumus.

(b) bukan perkara rumus.

 

 

 

ms17

 

 

7.2(iv)

   
B5D7

 

 

B5D7E1

Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus.

 

 

ms17

 

 

7.2(v)

   

 

BAB 8

 

GEOMETRI   III

B3D8  

 

 

B3D8E1

Menerbitkan rumus isipadu   bagi:

(a) prisma.

(b) silinder.

(c) piramid.

(d) kon

 

 

 

ms18

ms19

 

 

8.1(i)

8.2(i)

 

   
   

B3D8E2

Mengira isipadu prisma tegak   dan isipadu piramid dalam unit padu apabila diberi tinggi dan

(a) luas tapak.

(b) dimensi tapak.

 

 

 

 

ms18

ms19

 

 

8.1(ii)

8.2(ii)

 

   
 

B3D8E3

Mengira isipadu silinder dan   isipadu kon dalam unit padu apabila diberi tinggi dan

(a) luas tapak.

(b) jejari tapak.

 

 

 

 

ms18

ms19

 

 

8.1(v)

8.2(v)

 

   
   

B3D8E4

Menukarkan isipadu dalam satu   unit metrik kepada unit yang lain:

(a) mm3 , cm3   dan m3

(b) cm3 , ml dan l

 

 

 

ms18

 

 

8.1(viii)

   
 

B3D8E5

Mengira isipadu sfera apabila   jejari diberi.

 

ms20

 

 

 

8.3(i)

 

   
B4D8  

 

 

B4D8E1

Mengira tinggi prisma atau   tinggi piramid apabila isipadu dan luas tapak diberi.

 

Mengira luas tapak prisma atau   luas tapak piramid apabila isipadu dan tinggi diberi.

 

 

 

ms18

ms19

 

ms18

ms19

 

 

8.1(iii)

8.2(iii)

 

8.1(iv)

8.2(iv)

   
 

B4D8E2

Mengira tinggi silinder atau   tinggi kon apabila isipadu dan jejari tapak diberi.

 

Mengira jejari tapak silinder   atau jejari tapak kon apabila isipadu dan tinggi diberi.

 

 

 

ms18

ms19

 

ms18

ms19

 

 

8.1(vi)

8.2(vi)

 

8.1(vii)

8.2(vii)

   
 

B4D8E3

Mengira isipadu cecair dalam   suatu bekas.

 

 

 

ms19

 

 

 

8.1(ix)

   
 

B4D8E4

Mengira jejari sfera apabila   isipadu diberi.

 

 

 

ms20

 

 

 

8.3(ii)

   
 

B4D8E5

Mengira isipadu pepejal   gubahan.

 

 

ms20

 

 

8.4(i)

   
B5D8

 

 

B5D8E1

Menyelesaikan masalah yang   melibatkan:

(a) isipadu prisma atau silinder.

(b) isipadu piramid atau kon.

 

 

ms19

ms20

 

 

8.1(x)

8.2(viii)

   
 

B5D8E2

Menyelesaikan masalah yang   melibatkan isipadu sfera.

 

 

ms20

 

 

8.3(iii)

   
 

B5D8E3

Menyelesaikan masalah yang   melibatkan isipadu pepejal gubahan.

 

 

ms20

 

 

 

8.4(ii)

   

 

BAB 9

 

LUKISAN   BERSKALA

B3D9  

 

 

B3D9E1

Melakarkan bentuk yang

(a) sama saiz dengan objek

(b) lebih kecil daripada   objek

(c) lebih besar daripada   objek

menggunakan kertas grid.

 

 

ms21

 

 

 

9.1(i)

   
B4D9  

 

 

B4D9E1

Melukis bentuk geometri   mengikut skala 1 : n , apabila n=1, 2, 3, 4, 5,       ,

 

Melukis bentuk gabungan   mengikut skala yang diberi menggunakan:

(a) kertas grid.

(b) kertas kosong.

 

Melukis semula bentuk pada   kertas grid yang berlainan saiz.

 

 

ms21

 

 

 

ms21

 

 

 

 

ms21

 

 

9.1(ii)

 

 

 

9.1(iii)

 

 

 

 

9.1(iv)

   
B5D9

 

 

B5D9E1

Menyelesaikan masalah yang   melibatkan lukisan berskala.

 

 

 

ms21

 

 

9.1(v)

   

 

BAB 10

 

PENJELMAAN II

B1D10

 

 

B1D10E1

Mengenal pasti sama ada   bentuk yang diberi adalah serupa.

 

 

 

ms22

 

 

10.1(i)

   
 

B1D10E2

Mengenal pasti suatu   pembesaran.

 

 

 

ms22

 

 

10.2(i)

   
B3D10  

 

 

B3D10E1

Mengira panjang sisi yang   tidak diketahui bagi dua bentuk yang serupa.

 

 

 

ms22

 

 

10.1(ii)

 

   
 

B3D10E2

Menentukan faktor skala,   diberi objek dan imej pembesaran apabila:

(a) faktor skala > 0

(b) faktor skala < 0

 

 

 

ms22

 

 

10.2(ii)

   
 

B3D10E3

Menentukan pusat pembesaran   apabila objek dan imej diberi.

 

Menentukan imej objek apabila   pusat pembesaran dan faktor skala diberi.

 

 

 

ms22

 

 

ms22

 

 

10.2(iii)

 

10.2(iv)

   
 

B3D10E4

Mengira:

(a) faktor skala

(b) panjang sisi imej

(c) panjang sisi objek

suatu pembesaran.

 

 

ms22

 

10.2(vi)

   

 

B4D10  

 

 

B4D10E1

Mengira:

(a) luas imej

(b) luas objek

(c) faktor skala

di bawah suatu pembesaran.

 

 

ms23

 

10.2(viii)

   
B5D10

 

 

B5D10E1

Menyelesaikan masalah yang   melibatkan pembesaran.

 

 

ms23

 

10.2(ix)

   

 

BAB 11

 

PERSAMAAN LINEAR II

 

 

B3D11

 

 

B3D11E1

Menulis persamaan linear   dalam dua pembolehubah daripada maklumat yang diberi.

 

 

 

ms24

 

 

11.1(ii)

   
B4D11

 

 

B4D11E1

Menentukan nilai satu   pembolehubah apabila diberi nilai pembolehubah yang lain.

 

Menentukan penyelesaian yang   mungkin bagi persamaan linear dalam dua pembolehubah.

 

 

 

ms24

 

 

ms24

 

 

11.1(iii)

 

11.1(iv)

   
 

B4D11E2

Menyelesaikan dua persamaan   linear serentak dalam dua pembolehubah dengan :

(a) kaedah penggantian atau  

(b) kaedah penghapusan.

 

 

 

ms24

 

 

11.2(ii)

   
B5D11

 

 

B5D11E1

Menyelesaikan masalah yang   melibatkan dua persamaan linear serentak dalam dua pembolehubah.

 

 

 

ms24

 

 

11.2(iii)

   

 

BAB 12

 

KETAKSAMAAN LINERA

B2D12  

 

 

B2D12E1

Mengenal pasti hubungan:

a)      lebih besar   daripada

b)      kurang daripada   berdasarkan situasi yang diberi.

 

Menulis hubungan antara dua   nombor yang diberi

menggunakan simbol “ > ”   atau “ < ”.

 

Mengenal pasti hubungan:

a)      lebih besar   daripada atau sama dengan

b)      kurang daripada   atau sama dengan berdasarkan situasi yang diberi.

 

 

 

ms25

 

 

 

 

ms25

 

 

ms25

 

 

12.1(i)

 

 

 

 

12.1(ii)

 

 

12.1(iii)

   
B3D12  

B3D12E1

Mewakilkan ketaksamaan   linear:

(a) x > h

(b) x < h

(c) x ≥ h

(d) x ≤ h

pada garis nombor dan begitu   juga sebaliknya.

 

Mewakilkan nilai sepunya bagi   dua ketaksamaan linear serentak pada garis nombor.

 

 

 

ms26

 

 

 

 

 

 

ms28

 

 

12.2(iii)

 

 

 

 

 

12.5(i)

   
B4D12  

 

 

B4D12E1

Membina ketaksamaan linear   menggunakan simbol:

(a) “ > ” atau “   < ”

(b) “ ≥ ” atau “ ≤ ”

daripada maklumat yang   diberi.

 

 

 

ms26

 

 

12.2(iv)

   
B5D12  

B5D12E1

Membina ketaksamaan

(a) x + k > m + k atau x –   k > m – k

(b) kx > km  atau       >

daripada maklumat yang   diberi.

 

 

 

ms27

 

 

12.3(iii)

   
 

B5D12E2

Menyelesaikan ketaksamaan linear   dalam satu pembolehubah menggunakan gabungan operasi.

 

 

ms27

 

 

12.4(iii)

   
 

B5D12E3

Menyelesaikan dua ketaksamaan   linear serentak.

 

 

 

ms28

 

 

12.5(iii)

   

 

BAB 13

 

GRAF FUNGSI

 

B4D13  

 

 

B4D13E1

Mengira nilai pembolehubah   bersandar, apabila nilai pembolehubah tidak bersandar diberi.

 

 

ms29

 

13.1(iii)

   
 

B4D13E2

Membina jadual nilai bagi   fungsi yang diberi.

 

 

ms29

 

13.2(i)

   
 

B4D13E3

Menentukan nilai y daripada   graf apabila nilai x diberi dan begitu juga sebaliknya.

 

 

ms29

 

13.2(iii)

   
B5D13  

 

 

B5D13E1

Melukis graf fungsi dengan   skala yang diberi.

 

 

ms29

 

13.2(ii)

   
 

B5D13E2

Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi.

 

 

ms29

 

13.1(iv)

   

 

BAB 14

 

NISBAH, KADAR DAN KADARAN II

 

 

B3D14  

 

 

B3D14E1

Mengira dan mentafsirkan   laju.

 

Mengira:

(a) jarak, apabila laju dan   masa diberi.

(b) masa, apabila laju dan   jarak diberi.

 

Mengira laju purata dalam   pelbagai situasi.

 

Mengira:

(a) jarak, apabila laju   purata dan masa diberi.

(b) masa, apabila laju purata   dan jarak diberi.

 

 

ms30

 

ms30

 

 

 

ms31

 

 

ms31

 

 

ms31

 

 

14.2(ii)

 

14.2(iii)

 

 

14.3(i)

 

 

14.3(ii)

 

 

14.4(ii)

   
 

B3D14E2

Mengira dan mentafsirkan   pecutan

 

B4D14

 

B4D14E1

Menukar daripada satu unit   laju kepada unit laju yang lain.

 

 

ms30

 

 

 

14.2(iv)

   
 

B5D14

 

B5D14E1

Menyelesaikan masalah yang   melibatkan laju dan laju purata.

 

 

ms31

 

 

14.3(iii)

   

 

BAB 15

 

TRIGONOMETRI

 

 

B3D15

B3D15E1

Mengira:

(a) tangen

(b) sinus

(c) kosinus

bagi suatu sudut apabila panjang   sisi segitiga diberi.

 

 

ms32

ms32

ms33

 

 

 

 

15.1(iii)

15.2(ii)

15.3(ii)

   
 

B3D15E2

Menukar unit sudut daripada:

(a) darjah kepada darjah dan   minit.

(b) darjah dan minit kepada   darjah.

 

 

ms33

 

 

 

15.4(ii)

   
B3D15E3

Menentukan nilai:

(a) tangen

(b) sinus

(c) kosinus

menggunakan kalkulator   saintifik.

 

Menentukan saiz sudut apabila   diberi nilai:

(a) tangen

(b) sinus

(c) kosinus

menggunakan kalkulator   saintifik.

 

 

ms33

 

 

 

 

 

ms34

 

 

15.4(iv)

 

 

 

 

15.4(v)

   
 

B4D15

 

B4D15E1

Mengira panjang sisi pada   suatu segitiga apabila nilai:

(a) tangen

(b) sinus

(c) kosinus

dan panjang sisi yang lain   diberi.

 

 

 

 

 

ms32

ms32

ms33

 

 

 

 

15.1(iv)

15.2(iii)

15.3(iii)

   
 

B4D15E2

Mengira nilai nisbah   trigonometri yang lain apabila nilai suatu nisbah trigonometri diberi.

 

 

ms33

 

 

 

15.4(i)

   
 

B5D15

 

B5D15E1

Menyelesaikan masalah yang   melibatkan nisbah trigonometri.

 

 

ms34

 

 

15.4(vi)

   

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s