RPH MINGGU 18 – 19 (28.04.14 – 09.05.14)

MINGGU 18 (27.04.14 – 02.05.14)

 

KELAS : 2D

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 30.04.14 – RABU

MASA   : 12.50 – 2.00 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 5. NISBAH, KADAR DAN KADARAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

5.2 Memahami konsep kadaran untuk menyelesaikan masalah.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i. Menyatakan sama ada dua pasangan kuantiti ialah suatu kadaran.

ii. Menentukan sama ada suatu kuantiti berkadar dengan kuantiti yang lain apabila diberi dua nilai bagi setiap kuantiti tersebut.

iii. Menentukan nilai satu daripada dua kuantiti apabila nisbah dua kuantiti tersebut dan nilai kuantiti yang satu lagi diberi.

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

ii.   Memperkenalkan konsep kadaran menggunakan contoh situasi harian.

iii.   Menentusahkan kaedah pendaraban silang dan menggunakan kaedah tersebut untuk menentukan sebutan bagi suatu kadaran.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI  
TARIKH : 01.05.14 – KHAMIS

MASA   : 3.25 – 4.35 (70 MINIT)

 

CUTI UMUN – HARI PEKERJA

 

DATE : 02.05.14 – JUMAAT

TIME : 5.10 – 5.45 (35 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 5. NISBAH, KADAR DAN KADARAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

5.2 Memahami konsep kadaran untuk menyelesaikan masalah.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i.   Menentukan nilai satu daripada dua kuantiti apabila nisbah dan hasil tambah dua kuantiti tersebut diberi.

ii. Menentukan hasil tambah dua kuantiti apabila nisbah dan beza antara dua kuantiti tersebut diberi.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

ii.   Menentusahkan kaedah pendaraban silang dan menggunakan kaedah tersebut untuk menentukan sebutan bagi suatu kadaran.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI  

 

 

KELAS : 2L

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 29.04.14 – SELASA

MASA   : 5.10 – 6.20 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 4. PERSAMAAN LINEAR
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

4.3 Memahami konsep penyelesaian persamaan linear dalam satu pembolehubah.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i. Menyelesaikan persamaan linear dalam satu pembolehubah.

ii. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pembolehubah.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

ii. Melibatkan contoh daripada situasi harian

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI  
TARIKH : 01.05.14 – KHAMIS

MASA   : 12.50 – 2.00 (70 MINIT)

 

CUTI UMUN – HARI PEKERJA

 

TARIKH : 02.05.14 – JUMAAT

MASA : 5.45 – 6.20 (35 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 5. NISBAH, KADAR DAN KADARAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

5.1 Memahami konsep nisbah dua kuantiti.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i. Membandingkan dua kuantiti dalam bentuk a : b atau b/a

ii. Menentukan sama ada nisbah yang diberi adalah nisbah setara.

iii. Mempermudahkan suatu nisbah kepada sebutan terendah.

iv. Menyatakan nisbah yang berkaitan dengan suatu nisbah yang beri.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

ii.   Memperkenalkan konsep nisbah menggunakan contoh situasi harian.

iii. Menggunakan contoh konkrit untuk meneroka:

a) nisbah setara.

b) dua nisbah berkaitan.

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI  

 

 

 

WEEK 18  (28.04.14 – 02.05.14)

 

CLASS: 3A

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 28.04.14 – MONDAY

TIME : 5.45 – 6.20 (70 MINUTES)

 

PISA – LITERASI MATEMATIK

 

DATE : 29.04.14 – TUESDAY

TIME : 3.35 – 4.35 (70 MINUTES)

Learning area 7. ALGEBRAIC FORMULAE
Learning objective(s) Students will be taught to :

7.2 Understand the concepts of formulae to solve problems.

Learning outcome(s) Students will be able to :

i.   Find the value of a variable when it is:

a) the subject of the formula

b) not the subject of the formula.

ii. Solve problems involving formulae.

 

Learning activity Examples and exercises

 

Noble value(s) Courage
Teaching aid(s) Text book, worksheet, calculator.
Reflection  
DATE : 02.05.14 – FRIDAY

TIME : 3.10 – 3.45 (35 MINUTES)

Learning area 13. GRAPHS OF FUNCTIONS
Learning objective(s) Students will be taught to :

13.1Understand and use the concepts of functions.

 

Learning outcome(s) Students will be able to :

i. State the relationship between two variables based on given information.

ii. Identify the dependent and independent variables in a

given relationship involving two variables.

iii. Calculate the value of the dependent variable, given the value of the independent variable.

 

Learning activity Examples and exercises

Involve functions such as:

i. y = 2x + 3

ii. p = 3q2 + 4q – 5

iii. A = B3

iv. W = 1/Z

 

Noble value(s) Courage
Teaching aid(s) Text book, worksheet, calculator.
Reflection  

 

 

 

CLASS: 3J

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 28.04.14 – MONDAY

TIME : 2.00 – 3.10 (70 MINUTES)

 

PISA – LITERASI MATEMATIK

 

DATE : 30.04.14 – WEDNESDAY

TIME : 5.45 – 6.20 (35 MINUTES)

Learning area 6.   ALGEBRAIC EXPRESSIONS III 6
Learning objective(s) Students will be taught to :

6.2 Understand and use the concept of factorisation of Algebraic expressions to solve problems.

 

Learning outcome(s) Students will be able to :

i. Factorise and simplify algebraic fractions.

 

Learning activity Examples and exercises
Noble value(s) Respect
Teaching aid(s) Text book, worksheet , calculator.
Reflection  
DATE : 01.05.14 – THURSDAY

TIME : 5.10 – 6.20 (70 MINUTES)

 

PUBLIC HOLIDAY – LABOUR DAY

 

 

 

 

MINGGU 19  (05.05.14 – 09.05.14)

 

KELAS : 2D

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 07.05.14 – RABU

MASA   : 12.50 – 2.00 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 5. NISBAH, KADAR DAN KADARAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

5.2 Memahami konsep kadaran untuk menyelesaikan masalah.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

 

(i) Menentukan hasil tambah dua kuantiti apabila nisbah dan beza antara dua kuantiti tersebut diberi.

(ii) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah dan kadaran.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI  
TARIKH : 08.05.14 – KHAMIS

MASA   : 3.25 – 4.35 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 5. NISBAH, KADAR DAN KADARAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 5.3 Memahami dan menggunakan konsep nisbah tiga kuantiti untuk menyelesaikan masalah.
HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Membandingkan tiga kuantiti dalam bentuk a : b : c.

(ii) Menentukan sama ada nisbah yang diberi adalah nisbah setara.

(iii) Mempermudahkan nisbah tiga kuantiti kepada sebutan terendah.

(iv) Menyatakan nisbah bagi mana-mana dua kuantiti apabila nisbah tiga kuantiti diberi.

(v) Menentukan nisbah a : b : c apabila nisbah a : b dan b : c diberi

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

ii.   Memperkenalkan konsep nisbah tiga kuantiti menggunakan contoh situasi harian.

iii. Menggunakan contoh konkrit untuk meneroka nisbah setara.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI  
DATE : 09.05.14 – JUMAAT

TIME : 5.10 – 5.45 (35 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 5. NISBAH, KADAR DAN KADARAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 5.3 Memahami dan menggunakan konsep nisbah tiga kuantiti untuk menyelesaikan masalah.
HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Menentukan nilai dua daripada tiga kuantiti apabila diberi nisbah tiga kuantiti tersebut dan nilai kuantiti yang satu lagi.

(ii) Menentukan nilai bagi setiap daripada tiga kuantiti apabila diberi:

(a) nisbah dan hasil tambah tiga kuantiti tersebut.

(b) nisbah dan beza antara dua daripada tiga kuantiti tersebut.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI  

 

 

 

KELAS : 2L

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 05.05.14 – ISNIN

MASA   : 5.10 – 6.20 (35 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 5. NISBAH, KADAR DAN KADARAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

5.2 Memahami konsep kadaran untuk menyelesaikan masalah.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i. Menyatakan sama ada dua pasangan kuantiti ialah suatu kadaran.

ii. Menentukan sama ada suatu kuantiti berkadar dengan kuantiti yang lain apabila diberi dua nilai bagi setiap kuantiti tersebut.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

ii.   Memperkenalkan konsep kadaran menggunakan contoh situasi harian.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI  
TARIKH : 06.05.14 – SELASA

MASA   : 12.50 – 2.00 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 5. NISBAH, KADAR DAN KADARAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

5.2 Memahami konsep kadaran untuk menyelesaikan masalah.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i.   Menentukan nilai satu daripada dua kuantiti apabila nisbah dan hasil tambah dua kuantiti tersebut diberi.

ii. Menentukan hasil tambah dua kuantiti apabila nisbah dan beza antara dua kuantiti tersebut diberi.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

ii.   Menentusahkan kaedah pendaraban silang dan menggunakan kaedah tersebut untuk menentukan sebutan bagi suatu kadaran.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI  
TARIKH : 08.05.14 – KHAMIS

MASA : 5.45 – 6.20 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN: 5. NISBAH, KADAR DAN KADARAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

5.2 Memahami konsep kadaran untuk menyelesaikan masalah.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

 

(i) Menentukan hasil tambah dua kuantiti apabila nisbah dan beza antara dua kuantiti tersebut diberi.

(ii) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah dan kadaran.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI  

 

 

 

WEEK 19  (05.05.14 – 09.05.14)

 

CLASS: 3A

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 05.05.14 – MONDAY

TIME : 5.45 – 6.20 (70 MINUTES)

Learning area 13. GRAPHS OF FUNCTIONS
Learning objective(s) Students will be taught to :

13.2 Draw and use graphs of functions.

 

Learning outcome(s) Students will be able to :

i. Construct tables of values for given functions.

 

Learning activity Examples and exercises

 

Noble value(s) Courage
Teaching aid(s) Text book, worksheet, calculator.
Reflection  
DATE : 06.05.14 – TUESDAY

TIME : 3.35 – 4.35 (70 MINUTES)

Learning area 13. GRAPHS OF FUNCTIONS
Learning objective(s) Students will be taught to :

13.2 Draw and use graphs of functions.

 

Learning outcome(s) Students will be able to :

ii. Draw graphs of functions using given scale.

iii. Determine from a graph the value of y, given the value of x and vice versa.

 

Learning activity Examples and exercises

 

Noble value(s) Courage
Teaching aid(s) Text book, worksheet, calculator.
Reflection  
DATE : 09.05.14– FRIDAY

TIME : 3.10 – 3.45 (35 MINUTES)

Learning area 13. GRAPHS OF FUNCTIONS
Learning objective(s) Students will be taught to :

13.2 Draw and use graphs of functions.

 

Learning outcome(s) Students will be able to :

i. Solve problems involving graphs of functions.

Learning activity Examples and exercises

 

Noble value(s) Courage
Teaching aid(s) Text book, worksheet, calculator.
Reflection  

 

 

 

CLASS: 3J

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 05.05.14 – MONDAY

TIME : 2.00 – 3.10 (70 MINUTES)

Learning area 6.   ALGEBRAIC EXPRESSIONS III 6
Learning objective(s) Students will be taught to :

6.3 Perform addition and subtraction on algebraic fractions.

 

Learning outcome(s) Students will be able to :

i. Add or subtract two algebraic fractions with the same denominator.

ii.   Add or subtract two algebraic fractions with one denominator as a multiple of the other denominator.

ii. Add or subtract two algebraic fractions with denominators:

a) without any common factor

b) with a common factor.

 

Learning activity Examples and exercises

 

Noble value(s) Courage
Teaching aid(s) Text book, worksheet, calculator.
Reflection  
DATE : 07.05.14 – WEDNESDAY

TIME : 5.45 – 6.20 (35 MINUTES)

Learning area 6.   ALGEBRAIC EXPRESSIONS III 6
Learning objective(s) Students will be taught to :

6.4   Perform multiplication and division on algebraic fractions.

Learning outcome(s) Students will be able to :

i. Multiply two algebraic fractions involving denominator with:

a) one term

b) two terms.

 

Learning activity Examples and exercises

 

Noble value(s) Respect
Teaching aid(s) Text book, worksheet , calculator.
Reflection  
DATE : 09.05.14 – FRIDAY

TIME : 2.00 – 3.10 (70 MINUTES)

Learning area 6.   ALGEBRAIC EXPRESSIONS III 6
Learning objective(s) Students will be taught to :

6.4   Perform multiplication and division on algebraic fractions.

Learning outcome(s) Students will be able to :

ii. Divide two algebraic fractions involving denominator with:

a) one term

b) two terms

iii. Perform multiplication and division of two algebraic

fractions using factorization involving common factors and

the different of two squares.

Learning activity Examples and exercises

 

Noble value(s) Hard working
Teaching aid(s) Text book, worksheet, calculator.
Reflection  

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s