RPH MINGGU 27 – 28 (30.06.14 – 11.07.14)

MINGGU 27  (30.06.14 – 04.07.14)

 

 

KELAS : 2D

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 02.07.14 – RABU

MASA   : 12.05 – 1.05 (60 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. PEMBINAAN GEOMETRI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

7.1 Melaksanakan pembinaan menggunakan alat tepi lurus (pembaris dan sesiku) dan jangka lukis.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

 

i) Membina segitiga apabila diberi:

a) panjang satu sisi dan saiz dua sudut.

b) panjang dua sisi dan saiz satu sudut.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI Sentiasa bersedia membawa jangka lukis kerana kebanyakan pelajar tidak membawanya.
TARIKH : 03.07.14 – KHAMIS

MASA   : 2.30 – 3.30 (60 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. PEMBINAAN GEOMETRI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

7.1 Melaksanakan pembinaan menggunakan alat tepi lurus (pembaris dan sesiku) dan jangka lukis.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

 

i) Membina:

a) garis selari.

b) segiempat selari

apabila panjang setiap sisi dan saiz satu sudut diberi

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 

NILAI MORAL Berkerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI Sentiasa bersedia membawa jangka lukis kerana kebanyakan pelajar tidak membawanya.
DATE : 04.07.14 – JUMAAT

TIME : 4.20 – 4.40 (20 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. PEMBINAAN GEOMETRI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

7.1 Melaksanakan pembinaan menggunakan alat tepi lurus (pembaris dan sesiku) dan jangka lukis.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

 

i) Membina:

a) segiempat selari

apabila panjang setiap sisi dan saiz satu sudut diberi

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 

NILAI MORAL Berkerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI Sentiasa bersedia membawa jangka lukis kerana kebanyakan pelajar tidak membawanya.

 

 

 

 

 

KELAS : 2L

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 30.06.14 – ISNIN

MASA   : 4.30 – 5.00 (30 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. PEMBINAAN GEOMETRI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

7.1 Melaksanakan pembinaan menggunakan alat tepi lurus (pembaris dan sesiku) dan jangka lukis.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

 

i) Membina segitiga apabila diberi:

a) panjang satu sisi dan saiz dua sudut.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI Sentiasa bersedia membawa jangka lukis kerana kebanyakan pelajar tidak membawanya.
TARIKH : 01.07.14 – SELASA

MASA   : 4.00 – 5.00 (60 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. PEMBINAAN GEOMETRI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

7.1 Melaksanakan pembinaan menggunakan alat tepi lurus (pembaris dan sesiku) dan jangka lukis.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

 

i) Membina segitiga apabila diberi:

panjang dua sisi dan saiz satu sudut.

ii) Membina:

garis selari.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 

NILAI MORAL Berhemah tinggi
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI Sentiasa bersedia membawa jangka lukis kerana kebanyakan pelajar tidak membawanya.
TARIKH : 03.07.14 – KHAMIS

MASA   : 12.05 – 1.05 (60 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. PEMBINAAN GEOMETRI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

7.1 Melaksanakan pembinaan menggunakan alat tepi lurus (pembaris dan sesiku) dan jangka lukis.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

 

i) Membina:

segiempat selari

apabila panjang setiap sisi dan saiz satu sudut diberi

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 

NILAI MORAL Berkerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI Sentiasa bersedia membawa jangka lukis kerana kebanyakan pelajar tidak membawanya.

 

 

 

 

 

WEEK 27  (30.06.14 – 04.07.14)

 

 

CLASS: 3A

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 30.06.14 – MONDAY

TIME : 3.00 – 4.00 (60 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. TRANSFORMATIONS II
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

10.1 Understand and use the concepts of similarity.

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

i. Identify if given shapes are similar.

ii. Calculate the lengths of unknown sides of two similar shapes.

LEARNING ACTIVITY i. Examples and exercises

ii. Involve examples from everyday situations.

NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION
DATE : 01.07.14 – TUESDAY

TIME : 2.30 – 3.30 (60 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. TRANSFORMATIONS II
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

10.2 Understand and use the concepts of enlargement.

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

i. Identify an enlargement.

ii. Find the scale factor, given the object and its image of an enlargement when:

a) scale factor > 0

b) scale factor < 0.

 

LEARNING ACTIVITY i. Examples and exercises

ii. Relate enlargement to similarity of shapes.

NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION
DATE : 04.07.14 – FRIDAY

TIME : 2.50 – 3.15 (25 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. TRANSFORMATIONS II
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

10.2 Understand and use the concepts of enlargement.

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

i. Determine the centre of enlargement, given the object and its image.

LEARNING ACTIVITY i. Examples and exercises

ii. Relate enlargement to similarity of shapes.

NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION

 

 

 

 

 

CLASS: 3J

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 30.06.14 – MONDAY

TIME : 1.05 – 2.05 (60 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. TRANSFORMATIONS II
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

10.1 Understand and use the concepts of similarity.

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

i. Identify if given shapes are similar.

ii. Calculate the lengths of unknown sides of two similar shapes.

LEARNING ACTIVITY i. Examples and exercises

ii. Involve examples from everyday situations.

NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION
DATE : 02.07.14 – WEDNESDAY

TIME : 4.30 – 5.00 (30 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. TRANSFORMATIONS II
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

10.2 Understand and use the concepts of enlargement.

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

i. Identify an enlargement.

 

LEARNING ACTIVITY i. Examples and exercises

ii. Relate enlargement to similarity of shapes.

NOBLE VALUE(S) Respect
TEACHING AID(S) Text book, worksheet , calculator.
REFLECTION
DATE : 04.07.14 – FRIDAY

TIME : 2.00 – 3.50 (50 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. TRANSFORMATIONS II
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

10.2 Understand and use the concepts of enlargement.

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

i. Find the scale factor, given the object and its image of an enlargement when:

a) scale factor > 0

b) scale factor < 0.

ii. Determine the centre of enlargement, given the object and its image.

LEARNING ACTIVITY i. Examples and exercises

ii. Relate enlargement to similarity of shapes.

NOBLE VALUE(S) Hard working
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION

 

 

 

 

MINGGU 28  (07.07.14 – 11.07.14)

 

 

KELAS : 2D

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 09.07.14 – RABU

MASA   : 12.05 – 1.05 (60 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. KOORDINAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

 1. 1 Memahami dan menggunakan konsep koordinat.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

 

(i) Mengenal pasti paksi-x, paksi-y dan asalan pada satah Cartes.

(ii) Memplot dan menyatakan koordinat titik apabila jarak dari paksi-x dan paksi-y diberi.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 1. Memperkenalkan konsep koordinat menggunakan contoh kehidupan harian.

Contoh:

Menyatakan kedudukan:

a) tempat duduk murid di dalam kelas.

b) satu titik pada grid segiempat sama.

iii. Memperkenalkan koordinat Cartes sebagai cara yang sistematik untuk menanda kedudukan satu titik.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI Pelajar dapat memahami konsep koordinat dalam sistem koordinat cartes
TARIKH : 10.07.14 – KHAMIS

MASA   : 2.30 – 3.30 (60 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. KOORDINAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

 1. 1 Memahami dan menggunakan konsep koordinat.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

 

i) Memplot dan menyatakan jarak titik dari paksi-x dan paksi-y apabila koordinat diberi.

ii) Menyatakan koordinat titik pada satah Cartes.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 

NILAI MORAL Berhemah tinggi
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI Pelajar dapat memplotkan titik bedasarkan sistem koordinat cartes
DATE : 11.07.14 – JUMAAT

TIME : 4.20 – 4.40 (20 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. KOORDINAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

 1. 2 Memahami dan menggunakan konsep skala pada paksi koordinat.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

 

i) Menanda nilai pada kedua-dua paksi dengan melanjutkan urutan nilai yang diberi.

ii) Menyatakan koordinat suatu titik dengan merujuk kepada skala yang diberi.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 

NILAI MORAL Berkerjasama
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI Pelajar dapat menandakan nilai berdasarkan skala yang diberi pada satah cartes.

 

 

 

 

 

KELAS : 2L

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 07.07.14 – ISNIN

MASA   : 4.30 – 5.00 (30 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. KOORDINAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

 1. 1 Memahami dan menggunakan konsep koordinat.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

 

(i) Mengenal pasti paksi-x, paksi-y dan asalan pada satah Cartes.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 1. Memperkenalkan konsep koordinat menggunakan contoh kehidupan harian.

Contoh:

Menyatakan kedudukan:

a) tempat duduk murid di dalam kelas.

b) satu titik pada grid segiempat sama.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI Pelajar dapat memahami konsep koordinat dalam sistem koordinat cartes
TARIKH : 08.07.14 – SELASA

MASA   : 4.00 – 5.00 (60 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. KOORDINAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

 1. 1 Memahami dan menggunakan konsep koordinat.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

 

i) Memplot dan menyatakan koordinat titik apabila jarak dari paksi-x dan paksi-y diberi.

ii) Memplot dan menyatakan jarak titik dari paksi-x dan paksi-y apabila koordinat diberi.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

ii. Memperkenalkan koordinat Cartes sebagai cara yang sistematik untuk menanda kedudukan satu titik.

 

NILAI MORAL Berhemah tinggi
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI Pelajar dapat memplotkan titik bedasarkan sistem koordinat cartes
TARIKH : 09.07.14 – KHAMIS

MASA : 12.05 – 1.05 (60 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. KOORDINAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

 1. 1 Memahami dan menggunakan konsep koordinat.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

 

i) Menyatakan koordinat titik pada satah Cartes.

ii) Menanda nilai pada kedua-dua paksi dengan melanjutkan urutan nilai yang diberi.

iii) Menyatakan koordinat suatu titik dengan merujuk kepada skala yang diberi

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 

NILAI MORAL Bersistematik
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI Pelajar dapat menandakan nilai berdasarkan skala yang diberi pada satah cartes.

 

 

 

 

WEEK 28  (07.07.14 – 11.07.14)

 

 

CLASS: 3A

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 07.07.14 – MONDAY

TIME : 3.00 – 4.00 (60 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. TRANSFORMATIONS II
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

10.2 Understand and use the concepts of enlargement.

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

i.   Determine the image of an object given the centre of

enlargement and the scale factor.

ii. Determine the properties of enlargement.

iii. Calculate the:

a) scale factor

of an enlargementtudents

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises

 

NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION
DATE : 08.07.14 – TUESDAY

TIME : 2.30 – 3.30 (60 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. TRANSFORMATIONS II
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

10.2 Understand and use the concepts of enlargement.

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

i. Calculate the:

b) the lengths of sides of the image

c) the lengths of sides of the object

of an enlargementtudents

ii. Determine the relationship between the area of the image and its object.

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises

 

NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION
DATE : 11.07.14 – FRIDAY

TIME : 2.50 – 3.15 (20 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. TRANSFORMATIONS II
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

10.2 Understand and use the concepts of enlargement.

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

i. Calculate the:

a) area of image

of an enlargement.

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises

 

NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION

 

 

 

 

 

CLASS: 3J

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 07.07.14 – MONDAY

TIME : 1.05 – 2.05 (60 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. TRANSFORMATIONS II
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

10.2 Understand and use the concepts of enlargement.

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

i.   Determine the image of an object given the centre of

enlargement and the scale factor.

ii. Determine the properties of enlargement.

iii. Calculate the:

a) scale factor

of an enlargementtudents

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises

 

NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION
DATE : 09.07.14 – WEDNESDAY

TIME : 4.30 – 5.00 (30 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. TRANSFORMATIONS II
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

10.2 Understand and use the concepts of enlargement.

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

i. Calculate the:

b) the lengths of sides of the image

c) the lengths of sides of the object

of an enlargementtudents

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises

 

NOBLE VALUE(S) Respect
TEACHING AID(S) Text book, worksheet , calculator.
REFLECTION
DATE : 11.07.14 – FRIDAY

TIME : 2.00 – 3.50 (50 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. TRANSFORMATIONS II
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

10.2 Understand and use the concepts of enlargement.

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

i. Determine the relationship between the area of the image and its object.

ii. Calculate the:

a) area of image

of an enlargement.

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises

 

NOBLE VALUE(S) Hard working
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s