RPH MINGGU 29 – 30 (14.07.14 – 26.07.14)

MINGGU 29  (14.07.14 – 18.07.14)

 

 

KELAS : 2D

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 16.07.14 – RABU

MASA   : 12.05 – 1.05 (60 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. KOORDINAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

 1. 2 Memahami dan menggunakan konsep skala pada paksi koordinat.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i) Memplot titik dengan merujuk kepada koordinat dan skala yang diberi.

ii) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan koordinat.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 1. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan koordinat bucu suatu bentuk seperti :

-Namakan bentuk yang terhasil oleh A(1,5), B(2,5), C(4,3) dan D(3,3).

-Tiga daripada empat bucu segiempat sama ialah (−1,1), (2,5) and (6,2). Nyatakan koordinat bucu yang keempat.

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI
TARIKH : 17.07.14 – KHAMIS

MASA   : 2.30 – 3.30 (60 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. KOORDINAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

 1. 3 Memahami dan menggunakan konsep jarak di antara dua titik pada satah Cartes.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i) Menentukan jarak di antara dua titik yang mempunyai:

(a) koordinat-y

(b) koordinat-x

yang sama.

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 1. Membincangkan kaedah berbeza untuk mencari jarak di antara dua titik seperti:

a) memerinyu.

b) menggerakkan satu titik kepada titik yang lain.

c) mengira perbezaan antara koordinat-x atau koordinat-y.

 

NILAI MORAL Toleransi
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI
DATE : 18.07.14 – JUMAAT

TIME : 4.20 – 4.40 (20 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. KOORDINAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

 1. 3 Memahami dan menggunakan konsep jarak di antara dua titik pada satah Cartes.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i) Menentukan jarak di antara dua titik menggunakan teorem Pythagoras.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 1. Murid melukis segitiga bersudut tegak yang menggunakan jarak antara dua titik sebagai hipotenus.

 

NILAI MORAL Berhemah tinggi
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELAS : 2L

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 14.07.14 – ISNIN

MASA   : 4.30 – 5.00 (30 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. KOORDINAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

 1. 2 Memahami dan menggunakan konsep skala pada paksi koordinat.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i) Memplot titik dengan merujuk kepada koordinat dan skala yang diberi.

ii) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan koordinat.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.
NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI
TARIKH : 15.07.14 – SELASA

MASA   : 4.00 – 5.00 (60 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. KOORDINAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

 1. 2 Memahami dan menggunakan konsep skala pada paksi koordinat.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

ii) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan koordinat.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 1. Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan koordinat bucu suatu bentuk seperti :

-Namakan bentuk yang terhasil oleh A(1,5), B(2,5), C(4,3) dan D(3,3).

-Tiga daripada empat bucu segiempat sama ialah (−1,1), (2,5) and (6,2). Nyatakan koordinat bucu yang keempat.

NILAI MORAL Toleransi
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI
TARIKH : 17.07.14 – KHAMIS

MASA   : 12.05 – 1.05 (60 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. KOORDINAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

 1. 3 Memahami dan menggunakan konsep jarak di antara dua titik pada satah Cartes.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i) Menentukan jarak di antara dua titik yang mempunyai:

(a) koordinat-y

(b) koordinat-x

yang sama.

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 1. Membincangkan kaedah berbeza untuk mencari jarak di antara dua titik seperti:

a) memerinyu.

b) menggerakkan satu titik kepada titik yang lain.

c) mengira perbezaan antara koordinat-x atau koordinat-y.

 

NILAI MORAL Berhemah tinggi
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI

 

 

 

 

 

WEEK 29  (14.07.14 – 18.07.14)

 

 

 

CLASS: 3A

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 14.07.14 – MONDAY

TIME : 3.00 – 4.00 (60 MINUTES)

LEARNING AREA  
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises

 

NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION
DATE : 15.07.14 – TUESDAY

TIME : 2.30 – 3.30 (60 MINUTES)

LEARNING AREA  
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises

 

NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION
DATE : 18.07.14 – FRIDAY

TIME : 2.50 – 3.15 (25 MINUTES)

LEARNING AREA  
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises

 

NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASS: 3J

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 14.07.14 – MONDAY

TIME : 1.05 – 2.05 (60 MINUTES)

LEARNING AREA  
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises

 

NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION
DATE : 16.07.14 – WEDNESDAY

TIME : 4.30 – 5.00 (30 MINUTES)

LEARNING AREA  
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises

 

NOBLE VALUE(S) Respect
TEACHING AID(S) Text book, worksheet , calculator.
REFLECTION
DATE : 18.07.14 – FRIDAY

TIME : 2.00 – 3.50 (50 MINUTES)

LEARNING AREA  
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises

 

NOBLE VALUE(S) Hard working
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION

 

 

 

 

MINGGU 30  (21.07.14 – 25.07.14)

 

 

KELAS : 2D

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 23.07.14 – RABU

MASA   : 12.05 – 1.05 (60 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. KOORDINAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

 1. 3 Memahami dan menggunakan konsep jarak di antara dua titik pada satah Cartes.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan jarak di antara dua titik.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI
TARIKH : 24.07.14 – KHAMIS

MASA   : 2.30 – 3.30 (60 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. KOORDINAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

 1. 4 Memahami dan menggunakan konsep titik tengah.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i) Mengenal pasti titik tengah suatu garis lurus yang menyambung dua titik.

ii) Menentukan koordinat titik tengah suatu garis lurus yang menyambung dua titik pada :

(a) koordinat-x

(b) koordinat-y

yang sama.

iii) Menentukan koordinat titik tengah suatu garisan yang menyambung dua titik.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 1. Memperkenalkan konsep titik tengah melalui aktiviti seperti melipat, membina, melukis dan mengira.

 

NILAI MORAL Amanah
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI
DATE : 25.07.14 – JUMAAT

TIME : 4.20 – 4.20 (20 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. KOORDINAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

 1. 4 Memahami dan menggunakan konsep titik tengah.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan titik tengah.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 

NILAI MORAL Bertanggungjawap
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELAS : 2L

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 21.07.14 – ISNIN

MASA   : 4.30 – 5.00 (30 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. KOORDINAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

 1. 3 Memahami dan menggunakan konsep jarak di antara dua titik pada satah Cartes.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i) Menentukan jarak di antara dua titik menggunakan teorem Pythagoras.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 1. Murid melukis segitiga bersudut tegak yang menggunakan jarak antara dua titik sebagai hipotenus.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI
TARIKH : 22.07.14 – SELASA

MASA   : 4.00 – 5.00 (60 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. KOORDINAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

 1. 4 Memahami dan menggunakan konsep titik tengah.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i) Mengenal pasti titik tengah suatu garis lurus yang menyambung dua titik.

ii) Menentukan koordinat titik tengah suatu garis lurus yang menyambung dua titik pada :

(a) koordinat-x

(b) koordinat-y

yang sama.

iii) Menentukan koordinat titik tengah suatu garisan yang menyambung dua titik.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 1. Memperkenalkan konsep titik tengah melalui aktiviti seperti melipat, membina, melukis dan mengira.

 

NILAI MORAL Amanah
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI
TARIKH : 24.07.14 – KHAMIS

MASA : 12.05 – 1.05 (60 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. KOORDINAT
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

 1. 4 Memahami dan menggunakan konsep titik tengah.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

i) Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan titik tengah.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P i. Contoh dan latihan.

 

NILAI MORAL Bertanggungjawap
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI

 

 

 

 

WEEK 30  (21.07.14 – 25.07.14)

 

 

 

CLASS: 3A

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 21.07.14 – MONDAY

TIME : 3.00 – 4.00 (60 MINUTES)

LEARNING AREA  
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises

 

NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION
DATE : 22.07.14 – TUESDAY

TIME : 2.30 – 3.30 (60 MINUTES)

LEARNING AREA  
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises

 

NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION
DATE : 25.07.14 – FRIDAY

TIME : 2.50 – 3.15 (25 MINUTES)

LEARNING AREA  
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises

 

NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASS: 3J

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 21.07.14 – MONDAY

TIME : 1.05 – 2.05 (60 MINUTES)

LEARNING AREA  
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises

 

NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION
DATE : 23.07.14 – WEDNESDAY

TIME : 4.30 – 5.00 (30 MINUTES)

LEARNING AREA  
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises

 

NOBLE VALUE(S) Respect
TEACHING AID(S) Text book, worksheet , calculator.
REFLECTION
DATE : 25.07.14 – FRIDAY

TIME : 2.00 – 3.50 (50 MINUTES)

LEARNING AREA  
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises

 

NOBLE VALUE(S) Hard working
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s