RPH MINGGU 31 – 33 (28.07.14 – 15.08.14)

MINGGU 31 (28.07.14 – 01.08.14)

 

 

28-29. 07.14 – CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

 

30.08.14 – CUTI PERISTIWA

 

31.08.14 – CUTI GANTI

 

01.08.14 – CUTI GANTI

 

 

 

MINGGU 32 (04.08.14 – 08.08.14)

 

 

 

KELAS : 2D

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 06.08.14 – RABU

MASA   : 12.50 – 2.00 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. LOKUS DALAM DUA DIMENSI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

9.1 Memahami konsep lokus dua dimensi.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Menerangkan dan melakar lokus bagi suatu objek yang bergerak

 

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Menggunakan contoh kehidupan harian seperti laluan pergerakan mudah dan biasa suatu objek untuk memperkenalkan konsep lokus.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI
TARIKH : 07.08.14 – KHAMIS

MASA   : 3.25 – 4.35 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. LOKUS DALAM DUA DIMENSI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

9.1 Memahami konsep lokus dua dimensi.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Menentukan lokus bagi suatu titik yang:

(a) berjarak tetap dari satu titik tetap.

(b) berjarak sama dari dua titik tetap.

(c) berjarak tetap dari satu garis lurus.

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Membincangkan lokus bagi suatu titik dalam rajah yang diberi.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI
DATE : 08.08.14 – JUMAAT

TIME : 5.10 – 5.45 (35 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. LOKUS DALAM DUA DIMENSI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

9.1 Memahami konsep lokus dua dimensi.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Menentukan lokus bagi suatu titik yang:

– berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang.

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Membincangkan lokus bagi suatu titik dalam rajah yang diberi.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI

 

 

 

KELAS : 2L

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 04.08.14 – ISNIN

MASA   : 5.45 – 6.20 (35 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. LOKUS DALAM DUA DIMENSI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

9.1 Memahami konsep lokus dua dimensi.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Menerangkan dan melakar lokus bagi suatu objek yang bergerak

 

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Menggunakan contoh kehidupan harian seperti laluan pergerakan mudah dan biasa suatu objek untuk memperkenalkan konsep lokus.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI
TARIKH : 05.08.14 – SELASA

MASA   : 5.10 – 6.20 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. LOKUS DALAM DUA DIMENSI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

9.1 Memahami konsep lokus dua dimensi.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Menentukan lokus bagi suatu titik yang:

(a) berjarak tetap dari satu titik tetap.

(b) berjarak sama dari dua titik tetap.

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Membincangkan lokus bagi suatu titik dalam rajah yang diberi.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI
TARIKH : 07.08.14 – KHAMIS

MASA   : 12.50 – 2.00 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. LOKUS DALAM DUA DIMENSI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

9.1 Memahami konsep lokus dua dimensi.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Menentukan lokus bagi suatu titik yang:

(a) berjarak tetap dari satu garis lurus.

(b)   berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang.

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Membincangkan lokus bagi suatu titik dalam rajah yang diberi.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI

 

 

 

 

WEEK 32 (04.08.14 – 08.08.14)

 

CLASS: 3A

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 04.08.14 – MONDAY

TIME : 4.00 – 5.10 (70 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. LINEAR INEQUALITIES
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

12.1 Understand and use the concepts of inequalities.

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 1. Identify the relationship:
 2. a) greater than
 3. b) less than

based on given situations.

 1. Write the relationship between two given numbers

using the symbol “>” or “<”.

iii. Identify the relationship:

 1.                    a) greater than or equal to
 2. b) less than or equal to

based on given situations.

 

LEARNING ACTIVITY
 1. Examples and exercises
 2. Use everyday situations to illustrate the symbols and the use of “ > ” ,“ < ” , “ ³ “ and “ £ “.
NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION
DATE : 05.08.14 – TUESDAY

TIME : 3.35 – 4.35 (70 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. LINEAR INEQUALITIES
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

12.2 Understand and use the concepts of linear inequalities in one unknown.

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 1. Determine if a given relationship is a linear inequality.
 2. Determine the possible solutions for a given linear inequality in one unknown:
 3. a) x > h;
 4. b) x < h;
 5. c) x ³ h;
 6. d) x £ h.

iii. Represent a linear inequality:

 1. a) x > h;
 2. b) x < h;
 3. c) x ³ h;
 4. d) x £ h.

on a number line and vice versa.

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises

 

NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION
DATE : 08.08.14 – FRIDAY

TIME : 3.10 – 3.45 (35 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. LINEAR INEQUALITIES
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

12.2 Understand and use the concepts of linear inequalities in one unknown.

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 1. Construct linear inequalities using symbols:
 2. a) “ > “ or “ < “
 3. b) “ ³ “ or “ £ “

from given information.

LEARNING ACTIVITY
 1. Examples and exercises
 2. Involve examples from everyday situations.
NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION

 

 

 

CLASS: 3J

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 04.08.14 – MONDAY

TIME : 2.00 – 3.10 (70 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. LINEAR INEQUALITIES
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

12.1 Understand and use the concepts of inequalities.

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 1. Identify the relationship:
 2. a) greater than
 3. b) less than

based on given situations.

 1. Write the relationship between two given numbers

using the symbol “>” or “<”.

iii. Identify the relationship:

 1. a) greater than or equal to
 2. b) less than or equal to

based on given situations.

 

LEARNING ACTIVITY
 1. Examples and exercises
 2. Use everyday situations to illustrate the symbols and the use of “ > ” ,“ < ” , “ ³ “ and “ £ “.
NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION
DATE : 06.08.14 – WEDNESDAY

TIME : 5.45 – 6.20 (35 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. LINEAR INEQUALITIES
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

12.2 Understand and use the concepts of linear inequalities in one unknown.

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 1. Determine if a given relationship is a linear inequality.
 2. Determine the possible solutions for a given linear inequality in one unknown:
 3.     a) x > h;
 4.     b) x < h;
 5.                    c) x ³ h;
 6.     d) x £ h.

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises

 

NOBLE VALUE(S) Respect
TEACHING AID(S) Text book, worksheet , calculator.
REFLECTION
DATE : 08.08.14 – FRIDAY

TIME : 2.00 – 3.10 (70 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. LINEAR INEQUALITIES
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

12.2 Understand and use the concepts of linear inequalities in one unknown.

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 1. Represent a linear inequality:
 2.     a) x > h;
 3.     b) x < h;
 4.     c) x ³ h;
 5.     d) x £ h.

on a number line and vice versa.

 1. Construct linear inequalities using symbols:
 2. a) “ > “ or “ < “
 3. b) “ ³ “ or “ £ “

from given information.

LEARNING ACTIVITY
 1. Examples and exercises
 2. Involve examples from everyday situations.
NOBLE VALUE(S) Hard working
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION

 

 

 

 

MINGGU 33 (11.08.14 – 15.08.14)

 

 

KELAS : 2D

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 13.08.14 – RABU

MASA   : 12.50 – 2.00 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. LOKUS DALAM DUA DIMENSI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

9.1 Memahami konsep lokus dua dimensi.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Membina lokus bagi suatu titik yang memenuhi syarat berikut:

(a) berjarak tetap dari suatu titik tetap.

(b) berjarak sama dari dua titik tetap.

(c) berjarak tetap dari satu garis lurus.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Membincangkan lokus bagi suatu titik dalam rajah yang diberi.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI
TARIKH : 14.08.14 – KHAMIS

MASA   : 3.25 – 4.35 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. LOKUS DALAM DUA DIMENSI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

9.1 Memahami konsep lokus dua dimensi.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Membina lokus bagi suatu titik yang memenuhi syarat berikut:

(a) berjarak sama dari dua garis bersilang.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Membincangkan lokus bagi suatu titik dalam rajah yang diberi.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI
DATE : 15.08.14 – JUMAAT

TIME : 5.10 – 5.45 (35 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. LOKUS DALAM DUA DIMENSI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

9.2 Memahami konsep persilangan dua lokus.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Menentukan persilangan dua lokus dengan melukis lokus yang memenuhi syarat kedua-dua lokus.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Menggunakan contoh kehidupan harian atau permainan untuk membincangkan persilangan dua lokus.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI

 

 

 

 

KELAS : 2L

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 11.08.14 – ISNIN

MASA   : 5.45 – 6.20 (35 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. LOKUS DALAM DUA DIMENSI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

9.1 Memahami konsep lokus dua dimensi.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Membina lokus bagi suatu titik yang memenuhi syarat berikut:

(a) berjarak tetap dari suatu titik tetap.

(b) berjarak sama dari dua titik tetap.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Membincangkan lokus bagi suatu titik dalam rajah yang diberi.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI
TARIKH : 12.08.14 – SELASA

MASA   : 5.10 – 6.20 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. LOKUS DALAM DUA DIMENSI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

9.1 Memahami konsep lokus dua dimensi.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Membina lokus bagi suatu titik yang memenuhi syarat berikut:

(a) berjarak tetap dari satu garis lurus.

(b) berjarak sama dari dua garis bersilang.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Membincangkan lokus bagi suatu titik dalam rajah yang diberi.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI
TARIKH : 14.08.14 – KHAMIS

MASA : 12.50 – 2.00 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. LOKUS DALAM DUA DIMENSI
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

9.2 Memahami konsep persilangan dua lokus.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Menentukan persilangan dua lokus dengan melukis lokus yang memenuhi syarat kedua-dua lokus.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Menggunakan contoh kehidupan harian atau permainan untuk membincangkan persilangan dua lokus.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI

 

 

 

 

WEEK 33 (11.08.14 – 15.08.14)

 

 

CLASS: 3A

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 11.08.14 – MONDAY

TIME : 4.00 – 5.10 (70 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. LINEAR INEQUALITIES
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

12.3 Perform computations involving addition, subtraction,

Multiplication and division on linear inequalities.

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 1. State a new inequality for a given inequality when a

number is:

 1. a) added to
 2. b) subtracted from

both sides of the inequalities.

 1. State a new inequality for a given inequality when both

sides of the inequality are:

 1. a) multiplied by a number
 2. b) divided by a number.
 3. Construct inequalities
 4. a) x + k > m + k
 5. b) x k > m k
 6. c) kx > km
 7. d) ñ

 

from given information

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises
NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION
DATE : 12.08.14 – TUESDAY

TIME : 3.35 – 4.35 (70 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. LINEAR INEQUALITIES
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

12.4 Perform computations to solve inequalities

in one variable.

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 1. Solve a linear inequality by:
 2. a) adding a number
 3. b) subtracting a number

on both sides of the inequality.

 1. Solve a linear inequality by
 2. a) multiplying a number
 3. b) dividing a number

on both sides of the inequality.

iii. Solve linear inequalities in one variable using a combination of operations.

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises
NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION
DATE : 15.08.14 – FRIDAY

TIME : 3.10 – 3.45 (35 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. LINEAR INEQUALITIES
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

12.5 Understand the concepts of simultaneous

Linear inequalities in one variable.

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 1. Represent the common values of two simultaneous

linear inequalities on a number line.

 1. Determine the equivalent inequalities for two given

linear inequalities.

iii. Solve two simultaneous linear inequalities.

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises
NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION

 

 

 

CLASS: 3J

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 11.08.14 – MONDAY

TIME : 2.00 – 3.10 (70 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. LINEAR INEQUALITIES
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

12.3 Perform computations involving addition, subtraction,

Multiplication and division on linear inequalities.

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 1. State a new inequality for a given inequality when a

number is:

 1. a) added to
 2. b) subtracted from

both sides of the inequalities.

 1. State a new inequality for a given inequality when both

sides of the inequality are:

 1. a) multiplied by a number
 2. b) divided by a number.
 3. Construct inequalities
 4. a) x + k > m + k
 5. b) x k > m k
 6. c) kx > km
 7. d) ñ

 

from given information

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises
NOBLE VALUE(S) Courage
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION
DATE : 12.08.14 – WEDNESDAY

TIME : 5.45 – 6.20 (35 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. LINEAR INEQUALITIES
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

12.4 Perform computations to solve inequalities

in one variable.

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 1. Solve a linear inequality by:
 2. a) adding a number
 3. b) subtracting a number

on both sides of the inequality.

 1. Solve a linear inequality by
 2. a) multiplying a number
 3. b) dividing a number

on both sides of the inequality.

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises
NOBLE VALUE(S) Respect
TEACHING AID(S) Text book, worksheet , calculator.
REFLECTION
DATE : 15.08.14 – FRIDAY

TIME : 2.00 – 3.10 (70 MINUTES)

LEARNING AREA
 1. LINEAR INEQUALITIES
LEARNING OBJECTIVE(S) Students will be taught to :

12.4 Perform computations to solve inequalities

in one variable.

12.5 Understand the concepts of simultaneous

Linear inequalities in one variable.

 

LEARNING OUTCOME(S) Students will be able to :

 1. Solve linear inequalities in one variable using a combination of operations.
 2. Represent the common values of two simultaneous

linear inequalities on a number line.

iii. Determine the equivalent inequalities for two given

linear inequalities.

 1. Solve two simultaneous linear inequalities.

 

LEARNING ACTIVITY Examples and exercises
NOBLE VALUE(S) Hard working
TEACHING AID(S) Text book, worksheet, calculator.
REFLECTION

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s