RPH MINGGU 39 – 40 (22.09.14 – 03.10.14)

MINGGU 38 (13.09.14 – 21.09.14)

 

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2

 

 

 

MINGGU 39 (22.09.14 – 26.09.14)

 

KELAS : 2D

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 24.09.14 – RABU

MASA   : 12.50 – 2.00 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. PENJELMAAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

11.1 Memahami konsep penjelmaaan.

11.2 Memahami dan menggunakan konsep translasi.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Mengenal pasti penjelmaan sebagai padanan satu-dengan-satu antara titik pada satah.

(ii) Mengenal pasti objek dan imej bagi suatu penjelmaan.

(iii) Mengenal pasti suatu translasi.

(iv) Menentukan imej suatu objek di bawah translasi yang diberi

 

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Meneroka konsep geometri penjelmaan menggunakan bahan konkrit, lukisan, geobod dan perisian geometri dinamik.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI
TARIKH : 25.09.14 – KHAMIS

MASA   : 2.00 – 3.10 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. PENJELMAAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

11.2 Memahami dan menggunakan konsep translasi.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Menghuraikan translasi :

(a) dengan menyatakan arah dan jarak pergerakan

(b) dalam bentuk

(ii) Menentukan ciri suatu translasi.

(iii) Menentukan koordinat bagi:

(a) imej apabila koordinat objek diberi.

(b) objek apabila koordinat imej di bawah suatu translasi diberi.

(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan translasi.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Meneroka translasi yang diberi dalam bentuk

iii. Mengkaji bentuk dan saiz, panjang dan sudut bagi imej dan objek.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI
DATE : 26.09.14 – JUMAAT

TIME : 3.10 – 3.45 (35 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. PENJELMAAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

11.3 Memahami dan menggunakan konsep pantulan.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Mengenal pasti suatu pantulan.

(ii) Menentukan imej suatu objek di bawah suatu pantulan pada garis yang diberi.

(iii) Menentukan ciri pantulan.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Meneroka imej bagi suatu objek di bawah pantulan dengan melukis, menggunakan kertas surih atau melipat kertas.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.

Kertas A4, kertas berrgrid segiempat sama. Jangka lukis.

REFLEKSI

 

 

 

KELAS : 2L

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 22.09.14 – ISNIN

MASA   : 2.00 – 3.10 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. PENJELMAAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

11.1 Memahami konsep penjelmaaan.

11.2 Memahami dan menggunakan konsep translasi.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Mengenal pasti penjelmaan sebagai padanan satu-dengan-satu antara titik pada satah.

(ii) Mengenal pasti objek dan imej bagi suatu penjelmaan.

(iii) Mengenal pasti suatu translasi.

(iv) Menentukan imej suatu objek di bawah translasi yang diberi

 

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Meneroka konsep geometri penjelmaan menggunakan bahan konkrit, lukisan, geobod dan perisian geometri dinamik.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI
TARIKH : 24.09.14 – RABU

MASA   : 2.00 – 3.0 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. PENJELMAAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

11.2 Memahami dan menggunakan konsep translasi.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Menghuraikan translasi :

(a) dengan menyatakan arah dan jarak pergerakan

(b) dalam bentuk

(ii) Menentukan ciri suatu translasi.

(iii) Menentukan koordinat bagi:

(a) imej apabila koordinat objek diberi.

(b) objek apabila koordinat imej di bawah suatu translasi diberi.

(iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan translasi.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Meneroka translasi yang diberi dalam bentuk

iii. Mengkaji bentuk dan saiz, panjang dan sudut bagi imej dan objek.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI
TARIKH : 26.09.14 – JUMAAT

MASA   : 2.00 – 2.35 (35 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. PENJELMAAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

11.3 Memahami dan menggunakan konsep pantulan.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Mengenal pasti suatu pantulan.

(ii) Menentukan imej suatu objek di bawah suatu pantulan pada garis yang diberi.

(iii) Menentukan ciri pantulan.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Meneroka imej bagi suatu objek di bawah pantulan dengan melukis, menggunakan kertas surih atau melipat kertas.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.

Kertas A4, kertas berrgrid segiempat sama. Jangka lukis.

REFLEKSI

 

 

WEEK 4 (20.01.14 – 24.01.14)

 

CLASS: 3A

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 22.09.14 – MONDAY

TIME : 5.10 – 6.20 (70 MINUTES)

 

MODUL ULANGKAJI – MODUL 1 (STATISTIK TG 2&3)

 

DATE : 25.09.14 – THURSDAY

TIME : 4.35 – 5.10 (70 MINUTES)

 

MODUL ULANGKAJI – MODUL 1 (STATISTIK TG 2&3)

 

DATE : 26.09.14 – FRIDAY

TIME : 5.10 – 3.20 (35 MINUTES)

 

MODUL ULANGKAJI – MODUL 2 (PENJELMAAN TG 2&3)

 

 

 

 

CLASS: 3J

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 22.09.14 – MONDAY

TIME : 5.10 – 6.20 (70 MINUTES)

 

MODUL ULANGKAJI – MODUL 1 (STATISTIK TG 2&3)

 

DATE : 24.09.14 – WEDNESDAY

TIME : 4.35 – 5.10 (35 MINUTES)

 

MODUL ULANGKAJI – MODUL 1 (STATISTIK TG 2&3)

 

DATE : 03.04.14 – THURSDAY

TIME : 3.25 – 4.00 (70 MINUTES)

 

MODUL ULANGKAJI – MODUL 2 (PENJELMAAN TG 2&3)

 

 

 

 

MINGGU 40 (29.09.14 – 03.10.14)

 

KELAS : 2D

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 01.10.14 – RABU

MASA   : 12.50 – 2.00 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. PENJELMAAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

11.4 Memahami dan menggunakan konsep putaran.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Mengenal pasti suatu putaran.

(ii) Menentukan imej suatu objek di bawah suatu putaran apabila pusat, sudut dan arah putaran diberi.

(iii) Menentukan ciri suatu putaran.

(iv) Menentukan:

(a) imej objek apabila pusat, sudut dan arah putaran diberi.

(b) pusat, sudut dan arah putaran, apabila objek dan imej diberi.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Meneroka imej suatu objek di bawah putaran dengan melukis dan menggunakan kertas surih.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.

Kertas A4, kertas berrgrid segiempat sama. Jangka lukis.

REFLEKSI
TARIKH : 02.10.14 – KHAMIS

MASA   : 2.00 – 3.10 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. PENJELMAAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

11.5 Memahami dan menggunakan konsep isometri

11.6 Memahami dan menggunakan konsep kekongruenan.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Mengenal pasti suatu isometri.

(ii) Menentukan sama ada penjelmaan yang diberi adalah isometri.

(iii) Membina pola menggunakan isometri.

(iv) Mengenal pasti sama ada dua rajah adalah kongruen.

(v) Mengenal pasti kekongruenan antara dua rajah sebagai satu ciri isometri.

(vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kekongruenan.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Menggunakan kertas surih untuk meneroka isometri

iii. Meneroka kekongruenan di bawah suatu translasi, pantulan dan putaran.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja. Kertas A4.
REFLEKSI
DATE : 03.10.14 – JUMAAT

TIME : 3.10 – 3.45 (35 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. PENJELMAAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

11.7 Memahami dan menggunakan ciri sisi empat melalui konsep penjelmaan.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Menentukan ciri sisi empat menggunakan pantulan dan putaran

 

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Meneroka ciri pelbagai sisi empat melalui perbandingan sisi, sudut dan pepenjuru.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI

 

 

KELAS : 2L

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TARIKH : 29.09.14 – ISNIN

MASA   : 2.00 – 3.10 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. PENJELMAAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

11.4 Memahami dan menggunakan konsep putaran.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Mengenal pasti suatu putaran.

(ii) Menentukan imej suatu objek di bawah suatu putaran apabila pusat, sudut dan arah putaran diberi.

(iii) Menentukan ciri suatu putaran.

(iv) Menentukan:

(a) imej objek apabila pusat, sudut dan arah putaran diberi.

(b) pusat, sudut dan arah putaran, apabila objek dan imej diberi.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Meneroka imej suatu objek di bawah putaran dengan melukis dan menggunakan kertas surih.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.

Kertas A4, kertas berrgrid segiempat sama. Jangka lukis.

REFLEKSI
TARIKH : 01.10.14 – RABU

MASA   : 5.10 – 6.20 (70 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. PENJELMAAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

11.5 Memahami dan menggunakan konsep isometri

11.6 Memahami dan menggunakan konsep kekongruenan.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Mengenal pasti suatu isometri.

(ii) Menentukan sama ada penjelmaan yang diberi adalah isometri.

(iii) Membina pola menggunakan isometri.

(iv) Mengenal pasti sama ada dua rajah adalah kongruen.

(v) Mengenal pasti kekongruenan antara dua rajah sebagai satu ciri isometri.

(vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kekongruenan.

 

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Menggunakan kertas surih untuk meneroka isometri

iii. Meneroka kekongruenan di bawah suatu translasi, pantulan dan putaran.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja. Kertas A4.
REFLEKSI
TARIKH : 03.10.14 – JUMAAT

MASA : 2.00 – 2.35 (35 MINIT)

BIDANG PEMBELAJARAN:
 1. PENJELMAAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Murid akan diajar untuk:

11.7 Memahami dan menggunakan ciri sisi empat melalui konsep penjelmaan.

 

HASIL PEMBELAJARAN Murid akan dapat:

(i) Menentukan ciri sisi empat menggunakan pantulan dan putaran

 

CADANGAN AKTIVITI P&P
 1. Contoh dan latihan.
 2. Meneroka ciri pelbagai sisi empat melalui perbandingan sisi, sudut dan pepenjuru.

 

NILAI MORAL Hormat-menghormati
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku Teks, buku kerja, lembaran kerja.
REFLEKSI

 

 

WEEK 40 (29.09.14 – 03.10.14)

 

CLASS: 3A

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 29.09.14 – MONDAY

TIME : 4.00 – 5.10 (70 MINUTES)

 

MODUL ULANGKAJI

–   MODUL 2 (PENJELMAAN TG 2&3)

–   MODUL 3 (LUKISAN BERSKALA & BENTANGAN TG 2&3

 

DATE : 30.09.14 – TUESDAY

TIME : 3.35 – 4.35 (70 MINUTES)

 

MODUL ULANGKAJI

–   MODUL 3 (LUKISAN BERSKALA & BENTANGAN TG 2&3

 

DATE : 03.10.14 – FRIDAY

TIME : 3.10 – 3.45 (35 MINUTES)

 

MODUL ULANGKAJI – MODUL 4 (LOKUS DLM DUA MATRA)

 

 

 

 

CLASS: 3J

SUBJECT : MATHEMATICS

DATE : 28.09.14 – MONDAY

TIME : 5.10 – 6.20 (70 MINUTES)

 

MODUL ULANGKAJI

– MODUL 2 (PENJELMAAN TG 2&3)

– MODUL 3 (LUKISAN BERSKALA & BENTANGAN TG 2&3

 

DATE : 01.10.14 – WEDNESDAY

TIME : 4.35 – 5.45 (70 MINUTES)

 

MODUL ULANGKAJI

– MODUL 3 (LUKISAN BERSKALA & BENTANGAN TG 2&3

 

DATE : 02.10.14 – THURSDAY

TIME : 3.25 – 4.00 (35 MINUTES)

 

MODUL ULANGKAJI – MODUL 4 (LOKUS DLM DUA MATRA)

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s